Akupunktura

Akupunktura je prastará léčebná metoda, která se vyvinula v rámci systému tradiční čínské medicíny. Tato terapie spočívá v napichování speciálních míst (akupunkturních bodů) na lidském těle tenkými akupunkturními jehličkami. Akupunkturní body jsou místa se specifickým významem ležící na akupunkturních drahách, neboli meridiánech. Těmito drahami proudí v těle životní energie Qi (cchi – čti: či).

Aby byl člověk zdravý, musí být Qi v harmonii a volně proudit. Pokud se někde vyskytne nerovnováha, tělo reaguje nejdříve lehkým diskomfortem (např. změny nálady, pocity tlaku nebo mírné bolesti v těle apod.) a pokud se nerovnováha v toku energie prohlubuje, vzniká nemoc. Akupunktura způsobuje znovunastolení harmonie v toku Qi a tím přispívá ke zdraví. Pomocí akupunktury můžeme vyrovnat energii již při prvních obtížích a tím zabránit, aby se tato nerovnováha rozvinula až do nemoci.
Hlavním účelem akupunktury je uzdravit tělo a obnovit rovnováhu mezi fyzickými, emočními a duševními aspekty člověka.
Akupunktura může být používána samostatně nebo v kombinaci s bylinnou terapií. Akupunkturu používáme jako součást tradiční čínské medicíny (TČM) k rychlé pomoci při většině problémů. Léčba akupunkturou je efektivní, bez vedlejších účinků.

Na akupunkturu se můžete objednat telefonicky na čísle 605 270 055 nebo e-mailem na recepce@inspirita.cz

JAK PROBÍHÁ TERAPIE?

Role klienta a terapeuta

V terapiích tradiční čínské medicíny se klient aktivně podílí na své léčbě a svým aktivním přístupem napomáhá úspěšnosti celého léčebného procesu.

Čínská diagnostika

Nedílnou součástí terapie v TČM je velmi důkladná diferenciální diagnostika založená především na teorii Yin/Yang a pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod.; dále provádí pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčbu.
Tento postup je pro další úspěšnou léčbu velmi důležitý, protože podle základního ponaučení v TČM lze „stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem“. To znamená, že stejné onemocnění může mít u různých lidí a za různých podmínek odlišné příčiny a proto i následná léčba se bude lišit podle povahy onemocnění a naopak různá onemocnění mohou být způsobena stejnou příčinou a proto i další léčba bude u obou typů stejná.

Vstupní pohovor

Při první návštěvě u terapeuta proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu a půl. Toto vyšetření zahrnuje kompletní diferenciální diagnostiku dle TČM (tj. řadu otázek ohledně vašeho zdravotního stavu, životního stylu, onemocnění vyskytujících se v rodině apod.; dále pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka). Poté terapeut stanoví diagnózu a navrhne další léčbu včetně dietetických doporučení a zdravotních pohybových cvičení.

Návrh terapie

Po vstupním vyšetření navrhne terapeut způsob léčby. Ten bude zahrnovat jednu z terapií nebo jejich kombinaci v závislosti na povaze obtíží.

Kontrola

Aby byla akupunktura úspěšná, je potřeba na ni docházet po určité časové období pravidelně. Četnost a délka těchto sezení se liší individuálně. Nejčastěji se jedná o půlhodinové až hodinové bloky jedenkrát za týden po dobu několika měsíců.