Fytoterapie

Fytoterapie je další velmi rozšířenou oblastí v systému tradiční čínské medicíny. Pracuje s čínskými bylinnými směsmi, občas doplněnými minerály či živočišným materiálem. Tyto komponenty jsou míchány do velmi propracovaných směsí, které pak pacient dostává v různých formách.

V Číně se nejběžněji používá forma odvaru (tzv. tang), kdy se daná bylinná směs vaří po dobu cca 30 min. a pacient ji 2x denně popíjí.
Dále je možné bylinky dostat ve formě jemně rozdrceného prášku (tzv. san), který pacient krátce povaří (5-10 min.) a odvar vypije i s drtí, nebo syrový prášek zapíjí vlažnou vodou nebo čajem.
U nás je nejvíce rozšířena forma lisovaných bylinných kuliček či tabletek (tzv. wan), které se zapíjí vodou nebo čajem.
Také je možné směs dostat v instantní podobě, kdy se směs zalije horkou vodou a několikrát za den popíjí.

Objednat se můžete telefonicky na 605 270 055.

JAK PROBÍHÁ TERAPIE?

Role klienta a terapeuta

V terapiích tradiční čínské medicíny se klient aktivně podílí na své léčbě a svým aktivním přístupem napomáhá úspěšnosti celého léčebného procesu.

Čínská diagnostika

Nedílnou součástí terapie v TČM je velmi důkladná diferenciální diagnostika založená především na teorii Yin/Yang a pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod.; dále provádí pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčbu.
Tento postup je pro další úspěšnou léčbu velmi důležitý, protože podle základního ponaučení v TČM lze „stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem“. To znamená, že stejné onemocnění může mít u různých lidí a za různých podmínek odlišné příčiny a proto i následná léčba se bude lišit podle povahy onemocnění a naopak různá onemocnění mohou být způsobena stejnou příčinou a proto i další léčba bude u obou typů stejná.

Vstupní pohovor

Při první návštěvě u terapeuta proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu a půl. Toto vyšetření zahrnuje kompletní diferenciální diagnostiku dle TČM (tj. řadu otázek ohledně vašeho zdravotního stavu, životního stylu, onemocnění vyskytujících se v rodině apod.; dále pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka). Poté terapeut stanoví diagnózu a navrhne další léčbu včetně dietetických doporučení a zdravotních pohybových cvičení.

Návrh terapie

Po vstupním vyšetření navrhne terapeut způsob léčby. Ten bude zahrnovat jednu z terapií nebo jejich kombinaci v závislosti na povaze obtíží.

Kontrola

Během léčby je potřeba pravidelně konzultovat váš zdravotní stav s terapeutem, který pak může upravit další postup a případně změnit dávkování bylinných směsí.