Petr Tlapák

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

fyzioterapeut PaedDr. Petr Tlapák, CSc.


Jsme rádi, že jsme do centra Inspirita získali ke spolupráci zkušeného fyzioterapeuta PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.

Petr Tlapák se cca 40 let zabývá hybným systémem, hlavně zdravotním cvičením. Přibližně 20 let cvičí a 10 let vede tai-ji (nyní i jako předmět na VŠ). Po vystudování oboru fyzioterapie začal používat manuální terapii, tzn. klasické měkké techniky a mobilizace. A to mobilizace žeber dle L. Mojžíšové, která jí používala v rámci léčby funkční ženské sterility. Mobilizace a další metody v rámci postupů navržených prof. K. Lewitem jsou jakýmsi vzorem moderního uvažování v terapii. Vzorem je také jejich autor, který byl schopen se ještě po dosažení 80 let učit nové věci! Z vývoje člověka vycházející Terapie bazálními programy dle J. Čápové a metoda prof. P. Koláře DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) jsou další využívané přístupy navazující na reflexní terapii prof. V. Vojty užívané nejen k léčbě dětské mozkové obrny, ale také jiných (funkčních) poruch i u dospělých. V poslední době se k uvedeným metodám začíná (velice zvolna a opatrně) řadit i práce s fasciemi, např. viscerální terapie (kurz Mgr. P. Bitnara, a VM dle Barrala).

 

Petr Tlapák – dosažené vzdělání a praxe

 

  Fyzioterapie

 • Studium 1999–2003 … VOŠ MILLS: diplomový specialista fyzioterapeut
  Praxe ve fyzioterapii celkem 12 let

 • 2003–2004 … Rehabilitační klinika Malvazinky
 • 2005–2012 … Rehabilitační klinika FN Motol
 • 2012–2015 … Založení a vedení vlastního NZZ Rehaton obor fyzioterapie
  Ostatní praxe
  Studium, stáže

 • 1965–1967 … Vysoká vojenská škola (obor matematika, tělesná výchova)
 • 1970–1976 … FTVS UK (tělesná výchova, promoce 1976)
 • 1977–1979 … psychologie – dálkové studium FF UK Praha
 • 1979–1981 … vědecký aspirant a stážista FTVS UK (biomechanika, studium svalové kontrakce)
 • 1981–1983 … semináře u MUDr. F. Véleho (nemocnice Krč = studium EMG)
 • 1986 … Finsko, Juvaskyla (prof. Paavo Komi obor: biomechanika, fyziologie svalové kontrakce)
 • 1987 … SSSR, Krasnodar (EMG ve sportu )
  Praxe/zaměstnání

 • 1969–1977 … trenér, metodik tělovýchovné jednoty
 • 1978–1979 … metodik pro výzkum ÚV ČSTV
 • 1979–1983 … Výzkumný ústav tělovýchovný – laboratoř motoriky, katedra biomechaniky
 • 1983–1989 … vybudování a vedení laboratoře silového tréninku VUT
 • 1990–2000 … vedení fitness (Radotín, Všenory)
  Praxe výuková:
  celkem 30 let praxe vysokoškolského učitele

 • 23 let na FTVS UK (katedra plavání, gymnastiky, fyzioterapie)
 • 6 let TUL Liberec a současně 5 let na 2. Lékařské fakultě UK
 • nyní (4 roky) katedra fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem
  Absolvované kurzy a semináře v oblasti fyzioterapie a příbuzných oborech

 • 1998 … Základy měkkých technik RHB ústav v Kladrubech, školitel prim. MUDr. H. Jarošová
 • 1999 … Kurz: Posilovna – význam pro RHB praxi IPVZ Brno, školitel: MUDr. Jana Martínková
 • 2000 … Klasická masáž Mills – v rámci studia fyzioterapie
 • 2000 … Kurz Kinezioterapie I – pletenec ramenní
  Katedra fyzioterapie a algoterapie FTK UP v Olomouci a Sdružení REHEX Hodonín
 • 2001 … Seminář RHB metoda L. Mojžíšové – Sternokostální skloubení – mobilizace žeber/ MILLS, Brandýs nad Labem, školitel K. Horáková
 • 2003 … absolutorium Vyšší odborné školy Mills, Brandýs nad Labem – diplomovaný specialista v oboru fyzioterapie
 • 2003 … Základy Vojtovy metody/ UK FTVS, Katedra FT, školitelka Hana Nováková
 • 2003 … Vývojová kineziologie v manuální medicíně
  UK v Praze, 2. LF, Klinika RHB, FN Motol, školitel Doc. PaedDr. Pavel Kolář
 • 2003 … Terapie skolióz podle Schrothové
  Institut organizování vzdělávacích akcí Praha, školitel A. Jandeková
 • 2003 … Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
  Fyzioterapeutické a školící centrum Vojtovy metody a posturální terapie JIMRAMOV, školitelé F. Véle, J. Čápová
 • 2003 … Manuální terapie podle Mojžíšové
  Institut organizování vzdělávacích akcí Praha, školitel Dr. Pavel Švejcar
 • 2003 … Seminář Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
  Institut organizování vzdělávacích akcí Praha, školitel Dr. Pavel Švejcar
 • 2004 … Kurz A – Reflexní lokomoce (Vojtova metoda), Centrum RHB RHT Praha, školitel H. Nováková
 • 2004 … Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení
  Fyzioterapeutické a školicí centrum Vojtovy metody a posturální terapie JIMRAMOV,
  školitel J. Čápová
 • 2004 … Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách
  Institut organizování vzdělávacích akcí Odolov, školitel Dr. Pavel Švejcar
 • 2004 … Seminář Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
  Institut organizování vzdělávacích akcí Praha, školitel Dr. Pavel Švejcar
 • 2004 … Cvičení SM systém – Funkční stabilizace a mobilizace páteře
  Sanatorium Smíšek Praha, školitel MUDr. R. Smíšek
 • 2005 … Reflexní lokomoce (Vojtova metoda) Osvědčení A, B, C vydáno 21.1.2005 / Centrum RHB RHT Praha, školitel H. Nováková
 • 2005 … Posturálně motorické programování, pořadatel Mgr. Hlinovská, školitel Mgr. Marešová
 • 2005 … Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
  Institut organizování vzdělávacích akcí Praha, školitel Dr. Pavel Švejcar
 • 2005 … Train the Trainer: Bands, Balls & Balance, Workshop
  Thera-Band Academy, Bad Schwalbach, Germany
 • 2005 … Vývojová kineziologie v manuální medicíně
  UK v Praze, 2. LF, Klinika rehabilitace – Doc. PaedDr. Pavel Kolář
 • 2006 … měsíční pobyt v Číně (cvičení tai ji, qi gong – Zhai Hua a další mistři, krátká stáž na rehabilitačním pracovišti provozujícím tradiční čínskou medicínu v Huludao)
 • 2006 … Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch
  Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov – Jarmila Čápová
 • 2007 … Masáže QIGONG TUINA – základní kurz – 1. stupeň
  Čs. Sinobiologická společnost – TČM – prof. MUDr. BAI Yunqiao
 • 2007 … Sportovní fyzioterapie a trénink
  REHASPRING Čelákovice – h. doc. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • 2008 … Léčebné cvičení QIGONG
  Čs. Sinobiologická společnost – TČM – prof. MUDr. BAI Yunqiao
 • 2005–2008 … Akupunktura, Čs. Sinobiologická společnost – TČM
 • 2008 … Tělesně zakotvené prožívání FOCUSING I., Ateliér Satiterapie, Brno
 • 2009 … Tuina – Léčebné masáže, TCM spirit, prof. MUDr. BAI Yunqiao
 • 2010 … kurz Léčba funkční ženské sterility podle paní Mojžíšové, vyučující Bc. Vlasta Bezvodová
 • 2011–2012 … Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému vyučující Bc. Vlasta Bezvodová
 • 2012 … DNS (absolvovány tři části A,B,C), Dynamická neuromuskulární stabilizace, FN Motol, prof. PaedDr. P. Kolář, PhD.
 • 2014 … Kurz tradiční čínské medicíny, TCM Institut Praha (MUDr. J. Lucký)
 • 2014 … Seminář Bazální programy: České Budějovice, Arpida, J. Čápová, doc. MUDr. F. Véle
 • 2014 … MUDr. J. Lucký: mimořádné dráhy, Holešov
 • 2014 … Jak na emoce: ing. Petr Velechovský, Modrá alfa
 • 2015 … Konference: Fyzioterapie psychoterapie a roztroušená skleróza, Olšanka Praha, prof. MUDr. Eva Havrdová, PhD.
 • 2015 … DNS Dynamická neuromuskulární stabilizace, Certifikovaný kurz MZ ČR, FN Motol, prof. PaedDr. P. Kolář, PhD.
 • 2015 … Ke kořenům – meditační kurz: ing. Petr Velechovský, Modrá alfa
 • 2015 … Kurz viscerální terapie – pánev (VM 3) – Barral institut Praha
 • 2015 … Kurz viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar