Alergie a akupunktura

V naší republice asi čtvrtina populace trpí některou z forem alergie, projevující se jako senná rýma, ekzém, kopřivka či astma. Alarmující je, že toto číslo narůstá. Sice se na tato oněmocnění neumírá, ale značně znepříjemňují postiženým osobám život.
Co to vlastně alergická reakce je? Je to zvýšené vyplavování histaminu a dalších působků z buněk zvaných žírné buňky nebo též mastocyty. Jsou to bloudivé buňky vyskytující se ve vazivu obklopujícím cévy a nervy, ve sliznicích a ve škáře. Reakce se zúčastní další spousta mediátorů- heparin, proteasy, hydrolasy, jsou shromažďovány ve váčcích zvaná granula, kterými jsou žírné buňky napěchovány. Lidé trpící alergií vykazují zvýšenou tvorbu protilátek IgE, které se vážou právě na mastocyty a vyvolávají jejich degranulaci. Dochází k rozšíření cév, ke zčervenání, až k cirkulačnímu šoku, je zvýšená propustnost cév vedoucí k otokům, dochází ke stažení průdušek a průdušinek, dochází ke zvýšené sekreci žláz dutiny nosní, ke zvýšené sekreci slz.
Existuje spousta protialergicky působících léků na různé bázi- Cromolyn inhibuje mediátory IgE protilátek, antihistaminika ketotifen a dimetinden blokují H1 receptory, alfasympatomimetika působí na sliznice, při anafylaktickém šoku se užívá adrenalin způsobující stažení cév, u astmatu se podávají k inhalaci betamimetika a perorálně metylxantiny. Glukokortikoidy také zastaví alergickou reakci.
Existují ale akupunkturní body působící na všechny typy alergických reakcí. A není jich málo. Zřejmě fungují jako stabilizátory výše zmiňovaných žírných buněk a nedovolí jim snadno degranulovat. Důležité však je, že je v tomto případě akupunktura prokázána jako efektivní a ekonomická metoda. Hojně se využívá v hlavně v pediatrii a na rozdíl od kortikoidů nemá vedlejší účinky.

-MUDr. Iveta Černá-