Mgr. Eliška Baloghová
muzikoterapeutka

Inspiruje mě …

Hudba, protože hudba má schopnost uzdravovat.

Kde a jak muzikoterapie pomáhá?

U dospělých napomáhá ke zmírnění stresu, úzkosti, zlepšení nálady, smysluplné využití
času, zlepšování paměti (senioři či po úrazech mozku), dává nám možnost objevit a projevit svou kreativitu a vyjádřit pomocí hudby to, co nejde slovy.

U dětí je hudba tréninkem koncentrace, napomáhá vybití negativních emocí adekvátní
formou, podpůrně působí při specifických poruchách učení, napomáhá sebevyjádření, hudba jako protipól ke světu moderních technologií.

Ve skupinách společně tvoříme „tady a teď“ za doprovodu léčivých hudebních nástrojů, naladění se na společný rytmus, sdílení v bezpečném prostoru (ženské kruhy).