Hana Sellnerová Maxová
terapeutka čínské medicíny a bylinkářka

Inspiruje mě…

Ke studiu Tradiční čínské medicíny mě přivedlo cvičení Chen Tai-Ji a Qigong, díky němuž jsem objevila
úžasný svět pohybu, dynamiky a spojení s přírodou. Naučila jsem se dívat na okolní svět jako na
celistvý a harmonický organismus, kde je vše navzájem propojené a existuje ve vzájemné rovnováze.
Tradiční čínská medicína je pro mne nástrojem, jak mohu lidem kolem sebe pomáhat najít zdraví,
radost ze života, harmonii a rovnováhu. Věnuji se především fytoterapii, při níž využívám tradiční
čínské bylinné směsi i naše místní bylinky, masážím, baňkování, ráda používám rýžovou moxu, pracuji
s Bachovými esencemi, věnuji se meditaci a dalším technikám harmonizace a uzdravování těla i duše.

Vzdělání:

– TCM Institut – studium pěti dovedností
– Akreditace pro sportovní, rekondiční a relaxační masáže
– Centrum alternativního rozvoje osobnosti – Bylinková škola I. a II.
– Sandra Ingerman – Shamanic Journeying for Guidance and Healing I. a II., Shamanic
Journeying with the Spirits of Nature, Spirits of Nature Global Community

Praxe:

– 3 roky praxe v terapeutickém centru pro děti s kombinovaným postižením
– Lektorka kurzů zaměřených na poznávání a práci s bylinkami
– Lektorka kurzů Qigong 5 elementů a Chen Tai-ji