MUDr. Natalia Chmyreva, CSc.
terapeutka čínské medicíny

Inspiruje mě…

Většinou mojí inspirací jsou mí pacienti. Svojí životní moudrost a naději čerpám právě z nich a z jejich životních příběhů. Také moji učitelé jsou mým zdrojem inspirace, kteří mě ohromují svými lidskými a profesionálními kvalitami a jejich snahou pozitivně měnit svět.

Ještě při studiu medicíny jsem snila, že budu chirurgem a ten sen se mi splnil. 12 let jsem pracovala na klinice ORL. Po prvních letech nadšení chirurgickou praxí jsem začala přemýšlet o jiných cestách uzdravení svých pacientů, než operativní a medikamentózní léčbou. Pochopila jsem, že musím léčit člověka a ne nemoc.

Hlavní můj cíl není vyléčit nemoc, ale vytvářet takové podmínky, aby nemoc nevznikla.

Naslouchání lidem považuji za nedílnou část terapie. Bez ponoření se do problémů klienta bych nebyla schopná správně diagnostikovat a správná diagnóza je základem efektivní terapie. Možnost spojit své znalosti z klasické medicíny s bohatstvím tisícími let ověřených metod tradiční čínské medicíny mě okouzluje. Praxi na klinice Inspirita pod vedením MUDr. Komárkové vnímám s velkou úctou.“

 

Dosažené vzdělání:

  • Absolventka 1. Leningradské lékařské vysoké školy akad. I. P. Pavlova
  • Absolventka klinické lékařské aspirantury Sankt-Peterburgské státní pediatrické akademie
  • Atestace v oboru ORL
  • Obhajoba disertační práce v rámci Sankt-Peterburgského Vědecko-výzkumného institutu krčních onemocnění a řeči; udělena vědecká hodnost – kandidát lékařských věd (CSc.)
  • Klinická, pedagogická a vědecká činnost na katedře a v klinice ORL Sankt-Peterburgské státní pediatrické akademie
  • Autorka mnoha odborných článků a majitelka patentu v oboru ORL
  • Institut TČM – studium pěti dovedností
  • Jazykové znalosti: ruský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Praxe:

  • Od roku 2017 terapeutka na klinice čínské medicíny Inspirita