MUDr. Simona Němcová
terapeutka kraniosakrální terapie

Inspiruje mě…

Moje inspirace vychází z principu propojování směrů a oborů. Jako malířka propojuji tradiční japonskou malbu se západním stylem podobně, jako tvořím imaginární most mezi východní a západní medicínou v Inspiritě.

„V duchu východní filozofie, TADY a TEĎ, vycházím z každodenní kreativní inspirace i širokého spektra zkušeností a vzdělání. Vše, co dělám, je založeno na vjemu a vibracích, na proudění a symetrii, ať už se jedná o nacítění rytmů a harmonie energií těla nebo o pohyblivý obraz generovaný vibracemi ultrazvukové sondy. Synergie akupunktury a harmonizační terapie je jedinečný celistvý přístup ke klientovi, který spolu s osobním přístupem a případně sonografickým obrazem, tvoří neobvyklé komplexní propojení východní a západní terapie. Holistický obraz klienta je tvořen individuálně, vnímán imaginárně i doplněn virtuálně.“

 Dosažené vzdělání:

  • Všeobecná lékařská fakulta University Karlovy, Praha, ČR (základní specializace chirurgie)
  • Mayo Clinic, Rochester, MN, USA (visiting physician, research fellow)
  • Argosy University Twin Cities, MN, USA (AAS Diagnostic Medical Sonographer Diploma)
  • University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA (postgraduální studium paliativní péče)

Praxe:

  • Fellow základního výzkumu vaskulární chirurgie (Mayo Clinic, MN, USA)
  • Manažer bezpečnosti léků klinických studií (firma Servier, Francie, se sídlem v Praze, ČR)
  • Vaskulární sonolog pro klinický výzkum (University od Pittsburgh, PA, USA)
  • Od roku 2017 harmonizační terapeutka na klinice čínské medicíny Inspirita