PaeDr. Petr Tlapák CSc.
fyzioterapeut

Inspiruje mě….

Kombinace různých léčebných a preventivních metod či koncepcí zaměřených na člověka jako celek, nejen na tělo (fyziologie, biochemie), ale i na energetické, duševní a duchovní procesy.

„Nejvíc se mi líbí přístupy, které učí člověka pomáhat si (SÁM SOBĚ) a přicházet na to, kde a proč je problém. I když se stále učím jemnou manuální terapii (viscerální, neurální, kraniosakrální, energetickou), vehementně fandím „domácímu cvičení“. A to jak ve smyslu pohybové terapie a prevence, tak autoterapie a prevence v oblasti duše a ducha (relaxačně-aktiv akční a meditační metody). I tradiční čínská medicína počítá s pohybově aktivním přístupem pacienta (qigong, taiji), což se snažím učit se a předávat.“

Dosažené vzdělání:

 • FTVS  UK  (1976)
 • Vědecká aspirantura (1982)
 • Diplomovaný specialista/ fyzioterapie (2003)
 • Akupunktura, Čs. Sinobiologická společnost – TČM (2005–2008)

 Praxe:

 • Fyzioterapie 15 let (RK Malvazinky, FN Motol, rehabilitace Praha 5, nyní Inspirita)
 • Sport 20 let (trenér, metodik, výzkumný pracovník)
 • Učitel na VŠ 30 let (FTVS UK, 2. LF UK, TUL Liberec, UJEP Ústí nad Labem)
 • Vedení soukromého školícího centra TONUS (28 let)

 

Kurzy certifikované MZČR   

 • Vojtova metoda (Mgr. H. Nováková)
 • Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové (Bc. V. Bezvodová)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (Bc. V. Bezvodová)
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace (Prof. PaedDr. P. Kolář, PhD)

 

Kurzy čínské a osteopatické medicíny:

 • Tuina a Qi Gong (prof. Bai Yunqiao)
 • Tradiční čínská medicína – základy, TCM Institut Praha (MUDr. J. Lucký)
 • Mimořádné akupunkturní dráhy, Holešov (MUDr. J. Lucký)
 • Viscerální terapie – (VM 1, VM 2, VM 3) – Barral Institut Praha (Pierre Vey, DO)
 • Neurální mobilizace (NM 1) – Barral Institut Praha (Pierre Vey, DO)
 • Fyzioterapie, biomechanika – USC Los Angeles, USA (prof. K. Kulig)