Inspirita
Na konečné podobě webových stránek zatím pracujeme, toto je provizorní verze! Děkujeme za pochopení!
Poprvé v Inspiritě

Poprvé na akupunktuře

Sjednání termínu vstupního vyšetření

Pro sjednání termínu vstupního vyšetření, prosím, kontaktujte naši recepci na tel. čísle 605 270 055 případně e-mailem recepce@inspirita.cz s tím, že se chcete objednat na vstupní vyšetření. Pokud máte již předem vybraného terapeuta, nahlásíte jeho jméno a domluvíte si termín. Jestliže terapeuta předem zvoleného nemáte, naše recepční Vám rády poradí a společně určitě vyberete pro Vás nejvhodnější variantu.

        Michaela Biskupová                   Kateřina Boucová

            vedoucí recepce                                         recepce

1. Návštěva neboli Vstupní vyšetření

Na vstupní vyšetření si vyhraďte zhruba 2 hodiny času. Doporučujeme si vyhradit dostatek času. V den vyšetření si prosím nečistěte povlak jazyka a nejezte nic, co jazyk obarví. Po příchodu na kliniku se, prosím, posaďte v čekárně v prvním patře (lze i výtahem), terapeut Vás zde vyzvedne a zavede do ordinace, hned jak to bude možné. Po seznámení Vás poprosí o podrobného vstupního dotazníku týkajícího se mimo jiné současných obtíží, historické a rodinné anamnézy.  Jelikož uplatňujeme celostní pohled na pacienta, je tato pomůcka pro nás z hlediska přesného určení diagnózy klíčová. Poté co máte dotazník vyplněný, ho s Vámi terapeut znovu projde a doplní další informace. Nicméně zpětnou vazbu Vám poskytne až po důkladné diagnostice při druhé návštěvě.

Nedílnou součástí vstupního vyšetření je podrobná diferenciální diagnostika založená především na teorii Yin/Yang a pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod.; dále provádí pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčbu.

Následuje Vaše první akupunktura, jejímž účelem je tělo „naladit“ k uzdravujícímu procesu a připravit na následující sérii akupunktur.

2. Návštěva

Na druhé návštěvě s Vámi terapeut důkladně rozebere Vaši diagnózu, příčinu Vašich potíží a navrhne způsob léčby, včetně dietetických doporučení a zdravotních pohybových cvičení. Ten může zahrnovat jednu terapii nebo jejich kombinaci v závislosti na povaze obtíží. Následuje klasické vyšetření – pohmat pulzu, diagnostika z jazyka a poté klasická akupunktura. Jehly jsou nejčastěji aplikovány vleze na břiše a poté vleže na zádech, nejčastěji se ponechávají 20-30 min na každou část a poté následuje vytažení. Terapeut s Vámi probere i další možnosti léčby (úprava stravy, byliny, cvičení) – vše „na míru“ podle Vašich potřeb.

3.Běžná kontrola

Běžná návštěva probíhá ve dvou částech, nejprve formou rozhovoru, o Vašem aktuálním fyzickém i psychickém stavu. Z těchto informací získá terapeut kompletní obrázek o stavu pacienta a změně oproti předchozí návštěvě.

Terapeut následně aplikuje akupunkturní jehličky, nejdříve na zadní a poté na přední část těla.

Aby byla akupunktura úspěšná, je potřeba na ni docházet po určité časové období pravidelně. Četnost a délka těchto sezení se liší individuálně. Nejčastěji se jedná o půlhodinové až hodinové bloky jedenkrát za 1-2 týdny po dobu několika měsíců.