Krobotovi

ČM v Inspiritě nám změnila život. Po opakování potratu v druhém trimestru, bez zjištěné příčiny, jsme se radili s řadou lékařů, kteří nám nemohli nabídnout cílenou léčbu a mluvili spíše o adopci, náhradní matce nebo risku dalšího neúspěchu. 
Do Inspirity jsem přišla v době, kdy jsme už s hledáním pomoci ztráceli síly a smiřovali se s tím, že budeme žít bez dětí. Po 6týdenní léčbě u paní doktorky Komárkové se vyřešily doprovodné zdravotní problémy (bušení srdce, únava, krvácení uprostřed cyklu) a hlavně jsem se začala cítit mnohem lépe psychicky, odolnější a silnější, vracela se naděje. Otěhotněla jsem okamžitě, když jsme se s manželem rozhodli ještě jednou se o miminko pokusit. Po celé těhotenství jsem pravidelně docházela do Inspirity, těhotenství plynulo navzdory mé bolestné anamnéze bez problémů, díky terapii jsem se cítila nečekaně klidná. V červenci 2018 v 39. týdnu těhotenství se nám narodil krásný zdravý syn. 
Některé pocity jsou těžko sdělitelné, ale alespoň touto omezenou formou bychom chtěli paní doktorce Komárkové a Inspiritě poděkovat. Bez vás by byl náš život podstatně chudší…