Akupunktura

Akupunktura je velmi účinná prastará léčebná metoda, která se vyvinula v rámci systému tradiční čínské medicíny. Jejím hlavním účelem je uzdravit tělo a obnovit rovnováhu mezi fyzickými, emočními a duševními aspekty člověka.

Akupunktura patří k nejsilnějším prostředkům, kterými ovlivňujeme zdravotní stav pacienta. Pomocí tenkých jehel působí terapeut na body na akupunkturních drahách, neboli meridiánech, kterými protéká energie qi (vitální energie). Aby byl člověk zdravý, musí být qi v harmonii a volně proudit. Pokud se někde vyskytne nerovnováha, tělo reaguje nejdříve lehkým diskomfortem (změny nálady, pocity tlaku nebo mírné bolesti v těle apod.) později vznikem nemoci. Pomocí akupunktury můžeme vyrovnat energii již při prvních obtížích a tím zabránit onemocnění.

Akupunktura může být používána samostatně, v kombinaci s fytoterapií (bylinnou terapií) nebo i s jiným druhem terapie (masáže, cvičení, dietetika, psychosomatika atd.)

Role klienta a terapeuta

V terapiích tradiční čínské medicíny se klient aktivně podílí na své léčbě a svým aktivním přístupem napomáhá úspěšnosti celého léčebného procesu.

 

Čínská diagnostika

Nedílnou součástí terapie v tradiční čínské medicíně je velmi důkladná diferenciální diagnostika založená především na teorii Yin/Yang a pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod., dále provádí pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčebný postup.

Tento postup je pro další úspěšnou léčbu velmi důležitý, protože podle základního ponaučení v TČM lze „stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem“. To znamená, že stejné onemocnění může mít u různých lidí a za různých podmínek odlišné příčiny a proto i následná léčba se bude lišit podle povahy onemocnění.

 

Pro ilustraci tady je výčet nejčastějších diagnóz, které v Inspiritě denně řešíme: