Psychoterapie

Fyzické a duševní zdraví, pohoda… jsou dvě spojené nádoby. Ani jedna nemůže fungovat bez druhé.

Někdy nám život připraví takové zkoušky, se kterými se složitě vyrovnáváme.

Životní krize si již dovoluji nevnímat jako prohry, křivdy a nespravedlnosti, nýbrž jako novou šanci, vykročení z bludného kruhu, příležitost k sebepoznání i seberozvoji vedoucí k vědoné práci na našem duchaplném žití.

Psychoterapie je odborné sdílení těchto životních mezníků, shrnutí myšlenek, neposuzování a profesionální nasměrování, které nám může velmi pomoci na této cestě …

Umožňuje nám pochopit a přijmout naše zdravé JÁ bez diktátu strachu.

Dovolit si dýchat svobodně a v lehkosti s vědomím, že můžeme být aktivními tvůrci našich životů…

 

Možnosti spolupráce:

  • individuální terapie 90min, každý jsme originál, který potřebuje své specifikum, které může zahrnovat i dlouhodobější práci s klientem
  • krátkodobá (jednorázová) terapie 90 min, v případě akutních problémů, krize např. pracovní, partnerské či rodinné
  • párová terapie 
  • terapie meditační – 60minut
  • terapie jogová –  zahrnuje individuální lekci jógy a meditace
  • etikoterapie – velmi jednoduše se můžeme díky zvyku dostat do kruhu, ze kterého netušíme jak ven
  • možnost seznamovací nebo akutní on-line terapie 60minut 
  • konzultace 30 min – zadarmo