Na konečné podobě webových stránek zatím pracujeme, toto je provizorní verze! Děkujeme za pochopení!
Způsob zpracování osobních údajů

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Inspirita s.r.o. se sídlem Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, e-mailová adresa: recepce@inspirita.cz, tel. +420 605 270 055,  je správcem osobních údajů a zpracovává je v tomto rozsahu:

Registr-agend-Inspirita-s.r.o-

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Martina Adamcová, e-mailová adresa: martina.adamcova@inspirita.cz, tel. +420 728 918 562

Subjekt OÚ má právo kdykoli odvolat souhlas, který pro zpracování OÚ dal, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.