Inspirita
Na konečné podobě webových stránek zatím pracujeme, toto je provizorní verze! Děkujeme za pochopení!
Způsob zpracování osobních údajů

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Inspirita s.r.o. se sídlem Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, e-mailová adresa: recepce@inspirita.cz, tel. +420 605 270 055,  je správcem osobních údajů a zpracovává je v tomto rozsahu:

Registr-agend-Inspirita-s.r.o-

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Martina Adamcová, e-mailová adresa: martina.adamcova@inspirita.cz, tel. +420 728 918 562

Subjekt OÚ má právo kdykoli odvolat souhlas, který pro zpracování OÚ dal, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.