Akupunktura

Akupunktura je velmi účinná prastará léčebná metoda. Jejím hlavním účelem je zharmonizovat tok energie v akupunkturních drahách a obnovit tak rovnováhu mezi tělem, myslí a duší. 


Akupunktura patří k nejsilnějším prostředkům, kterými ovlivňujeme zdravotní stav pacienta. Pomocí tenkých jehel působí terapeut na body na akupunkturních drahách neboli meridiánech, kterými protéká energie qi (vitální energie). Aby byl člověk zdravý, musí být qi v harmonii a volně proudit. Pokud se někde vyskytne nerovnováha, tělo reaguje nejdříve lehkým diskomfortem (změny nálady, pocity tlaku nebo mírné bolesti apod.) později vznikem nemoci. Pomocí akupunktury můžeme vyrovnat energii již při prvních obtížích a tím zabránit rozvoji onemocnění.

Akupunktura může být používána samostatně, v kombinaci s fytoterapií (bylinnou léčbou) nebo i s jiným druhem terapie (masáže, cvičení, dietetika, psychosomatika atd.).

Role klienta a terapeuta

Při terapii tradiční čínskou medicínou se klient sám podílí na léčbě a svým aktivním přístupem napomáhá úspěšnosti celého léčebného procesu.

Čínská diagnostika

Nedílnou součástí terapie v tradiční čínské medicíně je velmi důkladná diferenciální diagnostika založená především na teorii Yin/Yang a teorii pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod., dále provádí pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčebný postup.

Individuální přístup je pro úspěšnou léčbu velmi důležitý, protože podle základního ponaučení v TČM lze "stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem". To znamená, že stejné onemocnění může mít u různých lidí a za různých podmínek odlišné příčiny, a proto i následná léčba se bude lišit podle povahy onemocnění.

Výčet nejčastějších diagnóz, které v Inspiritě denně řešíme:

bolesti pohybového aparátu

hormonální problémy

neplodnost

alergie, astma a dýchací problémy

kožní obtíže

bolesti hlavy, migrény

autoimunitní onemocnění

trávicí obtíže

obezita a nadváha

chřipka a nachlazení

únava, stres a nespavost

hypertenze, hypercholesterolémie

potíže s imunitou

psychické potíže

gynekologické problémy