Bachovy květové esence

Psychosomatický podklad většiny onemocnění není třeba zdůrazňovat. Filozofie "zdravá mysl přináší zdravé tělo" dokladuje jasnou spojitost mezi mentálním a fyzickým stavem člověka. Proto by mělo být nedílnou součástí jakékoliv terapie nastolení emoční rovnováhy a duševní pohody. Duševní rozpoložení totiž bývá rozhodujícím faktorem v udržení zdraví a překonávání nemocí.V naší praxi se velmi často setkáváme s případy, kdy je potřeba více a cíleněji pracovat s psychikou. Velmi dobře se nám v těchto případech osvědčila kombinace čínské medicíny a Bachových esencí.

Bachovy květové esence (Bachovy kapky) jsou výtažky z květů divoce rostoucích květin, keřů a stromů, které jsou zaměřeny na disharmonii duševního stavu. Jejich velkou předností je, že jsou jednoduché, netoxické a mohou je užívat lidé všech věkových kategorií (Bachovu Krizovou esenci lze například podat novorozenému dítěti, aby se lépe vypořádalo s příchodem na tento svět). Bachovy květy nemají žádné vedlejší účinky a nejsou návykové.

Doktor Bach vnímal nemoc jako výsledek nesprávného myšlení a jednání. Věřil, že pokud odstraníme chyby na duchovní úrovni, nemoc již dále nepotřebujeme a proto vymizí. Cílem terapie Bachovými esencemi je tedy stav, kdy se člověk cítí dobře a neničí jej negativní emoce – následně se pak uzdravuje i fyzické tělo. Nejúčinnějším způsobem se s emocí vypořádáme tak, že se na ni zaměříme. Uvědomíme si tak nejen negativní aspekt našeho psychického diskomfortu, ale také hluboko skrytý aspekt pozitivní. Tento protiklad dává vznik nové životní síle, se kterou se dokážeme s problémem vypořádat. S Bachovými esencemi tedy nedochází k potlačování negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje.

Tradičně se Bachovy esence užívají ve formě kapek: pacient si je kape několikrát denně přímo do úst nebo do jakéhokoliv nápoje, který následně popíjí. Můžeme je také dostat ve formě gelu, krému, spreje nebo bonbonů.

Několik příkladů z praxe:

SCLERANTHUS (Chmerek roční) - hlavním tématem této esence je nerozhodnost, nejistota. Lidé, kteří potřebují Scleranthus stagnují a nevyvíjejí se, protože si nejsou jisti, pro co se mají rozhodnout. Tuto nerozhodnost se snaží nedat najevo, a proto působí často nespolehlivě a rozpolceně. Typické je kolísání nálady – člověk se pro něco zapálí, začne danou věc vehementně prosazovat, ale hned nato zase změní názor a jde proti svému původnímu přesvědčení. A tak jde typ Scleranthus z extrému do extrému, je nestabilní, chvíli chce to a hned zas ono. Konečným stavem je pak vysílení a únava z naprosté nejistoty.
Esence Scleranthus pomáhá v těchto situacích dodat chybějící vnitřní důvěru, umění volby. Dokážeme si odpovědět na otázku, co vlastně pro sebe v tuto chvíli chceme, a překonat tak nejistotu v rozhodování.


HOLLY (Cesmína ostrolistá) – je esencí na stavy zlosti, žárlivosti, závisti, touhy po odplatě, podezíravosti, vzteku. To všechno jsou velmi silné emoce s výrazně negativním nábojem. Projevují se ve chvíli, kdy naše jednání neprovází vnitřní harmonie a porozumění, kdy jednáme umanutě a bez lásky. Srdce ztvrdne, člověk je izolovaný, frustrovaný.
Pokud potřebujeme Holly, cítíme většinou hněv nebo žárlivost a pravděpodobně jsme sami překvapeni svými vlastními reakcemi. Cesmína nám umožní najít sama sebe a obnovit schopnost vnímat lásku a harmonii.


WALLNUT (Vlašský ořech) nás chrání před vnějšími vlivy, pomáhá nám překonat období změny. Ať už je to změna tělesná, mentální, vývojová nebo změna vnějších okolností, musíme na ni nějak reagovat. Často je to o to těžší, že nás okolí zrovna nepodporuje, naopak nás mnohdy znejisťuje. Wallnut se stará o ochranu našeho nitra v těchto zlomových obdobích, pomáhá nám udržet vnitřní pevnost a stálost. Díky této esenci zvládneme životní změny jako třeba narození dítěte, nové zaměstnání, stěhování, odchod do důchodu či klimakterium.

 

RED CHESTNUT (Červený kaštan) je esencí pro přehnaný strach o naše blízké, pro obavy, že se jim může něco špatného stát. Máme tendenci vytvářet "katastrofické scénáře", naše myšlenky se točí dokola jen kolem toho negativního. Strach, který nám brání prožívat vztahy s láskou a důvěrou, může a nemusí mít reálný podklad – často bývá pouhým výplodem naší fantazie. Nicméně vede k přílišné kontrole, ze strachu se vměšujeme svým blízkým do života, což přináší řadu konfliktních situací.


Příkladů lze vypsat ještě mnoho, ale i z těch několika výše uvedených je zřejmé, že Bachovy květové esence jsou nástrojem, který dokáže účinně a bezpečně rozšířit terapeutické možnosti čínské medicíny. Zároveň je to způsob, jak může pacient podpořit léčbu sám doma, bezpečně a bez obavy z možných nežádoucích účinků.