Fyzioterapie

Fyzioterapie – léčba pohybem – pomáhá především při řešení obtíží pohybového aparátu. Smyslem fyzioterapie není pouze odstranění bolesti či jiných obtíží, ale také jejich příčin. 

Ve fyzioterapii nejčastěji řešíme bolesti zad, hlavy, velkých kloubů, ale i ortopedické či neurologické diagnózy, poúrazové nebo pooperační stavy. 


První návštěva fyzioterapeuta obnáší komplexní rozbor pohybového aparátu, který společně s anamnézou může odkrýt možné zdroje obtíží. Na základě zjištěných faktů navazuje terapie, která dle potřeby obnáší manuální ošetření, mobilizace kloubů, páteře či měkkých tkání. Nedílnou součástí léčby je aktivní cvičení dle potřeb a možností klienta.

Samozřejmostí je zacvičení a instruktáž k domácí autoterapii, která je pro co největší efektivitu nezbytná. Pro zvýšení účinku této metody ji doporučujeme kombinovat s masáží a akupunkturou.