Jak na harmonický a vyvážený hněv - nejsilnější emoci jara

01.03.2024

Dle TČM je jaro spjato s elementem dřeva, k němuž náleží také emoce hněvu, velmi důležitá emoce všech vyšších primátů. Je však důležité, aby tato emoce byla vyvážená a harmonická. V takovém případě nás náš kontrolovaný vztek, zdravé naštvání posouvá směrem dopředu. Pomáhá nám zdolávat výzvy a přináší impulsy ke změně starých vzorců, pro náš systém již nepotřebných.

To, jakým způsobem je náš systém schopen reagovat na výzvy každodenního života závisí na správné a vyvážené činnosti autonomního nervového systému. Je li náš nervový systém aktivován neustálým tlakem na výkon, zažíváme-li každodenní stres, hněv, frustraci, hořkost či odpor, může dojít k tomu, že se naše nervová soustava ocitne ve stavu ohrožení a mobilizuje své obranné mechanismy - boj, útěk nebo zamrznutí. Tyto mechanismy přežití však mohou být pro někoho traumatické. Děje se tak v případě, že určitá situace je vnímána jako zkušenost, která se stala příliš brzy, či příliš rychle nebo toho na nás bylo příliš mnoho.

Biodynamická kraniosakrální terapie umožňuje vyčerpanému systému návrat k normálnímu fungování nervové soustavy. Terapeut jemným vnímajícím dotekem podporuje živoucí vitální síly "zdraví" klienta. Tyto síly nás od našich prvopočátků formují, udržují a opravují. Neustále náš systém vedou k harmonii a celistvosti i přesto, že je systém každého z nás ovlivněn naší osobní historií.

Vaše Inka, průvodce biodynamickou kraniosakrální terapií