MUDr. Dagmar Komárková

zakladatelka a vedoucí lékařka kliniky

Akupunktura je to, co mě skutečně inspiruje, naplňuje a co mi dává smysl. Jsem moc vděčná za to, že jsem tuto svou cestu našla…

Vyrůstala jsem v lékařské rodině, možná i proto jsem chtěla odmalička pomáhat lidem. Po vystudování lékařské fakulty jsem se začala věnovat internímu lékařství. 

Přelomovým obdobím nejen v mém osobním, ale i v profesním životě se stalo narození mých dcer, protože jsem si uvědomila, že nechci své děti léčit chemickou cestou a začala jsem hledat alternativy. Brzy jsem objevila kouzelný svět čínské medicíny, který dal mému povolání nový směr a smysl. 

Kromě vzdělávání a praxe v Praze jsem studovala TČM v Číně, v Americe, v Irsku a na Slovensku. V současné době pracuji jako vedoucí lékařka kliniky čínské medicíny Inspirita a vyučuji akupunkturu na Škole pěti dovedností.

 

Dosažené vzdělání

 • absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • atestace z interního lékařství
 • základní kurz akupunktury při IPVZ
 • Československá SinoBiologická společnost: obor akupunktura
 • Česká lékařská a akupunkturistická společnost: oprávnění – kredit I. stupně
 • Česká lékařská a akupunkturistická společnost: oprávnění – kredit II. stupně
 • Česká lékařská a akupunkturistická společnost: oprávnění – kredit III. stupně – školitel v akupunktuře
 • Nemocnice TČM, Peking, 2005 a 2011: Mezinárodní tréninkový kurz akupunktury
 • Univerzita TČM Guangming, Peking, 2007: Odborná klinická stáž
 • Ušní akupunktura I. a II. stupeň
 • Skalpová akupunktura podle YAMAMOTO
 • Bachovy květové esence I. a II. stupeň
 • Roční kurz alchymické akupunktury Seattle USA (2014/2015)
  Certifikovaný praktik pro Evropu
  (akupunktura, alchymické léčení, terapie květovými esencemi)
 • Akupunktura podle nebeských kmenů a zemských větví


Praxe

 • lékařská praxe od roku 2001
 • V roce 2008 založila kliniku čínské medicíny Inspirita
 • Lektorka TCM Institutu – výuka akupunktury