MUDr. Natalia Chmyreva, CSc.

terapeutka tradiční čínské medicíny

Od malička jsem snila, že budu lékařkou. Po promoci jsem se 12 let nadšeně věnovala lékařské praxi v oboru ORL. Již během psaní disertační práce jsem přišla na to, že bylinky         v kombinaci s psychologickým kontaktem hrají velmi důležitou roli při léčbě pacienta. Od té doby považuji naslouchání lidem za nedílnou část terapie

Bez ponoření se do problémů klienta bych nebyla schopná správně určit kořen problému. Správná diagnóza je totiž základem efektivní terapie.

Pro mě jsou důležité oba směry moderní medicíny – západní i východní. Oba jsou mi blízké, jelikož vím o výhodách i limitech každého z nich. A proto jsem zastáncem toho, aby se tyto dvě metody kombinovaly a fungovaly ve prospěch klienta.

Jsem nesmírně ráda, že mám možnost pracovat na klinice tradiční čínské medicíny Inspirita a využívat  své znalosti.

Dosažené vzdělání:

  • Absolventka 1. Leningradské lékařské vysoké školy akad. I. P. Pavlova

  • Absolventka klinické lékařské aspirantury Sankt-Peterburgské státní pediatrické akademie
  • Atestace v oboru ORL, akupunktura (Reflexní terapie)
  • Obhajoba disertační práce v rámci Sankt-Peterburgského Vědecko-výzkumného institutu krčních onemocnění a řeči; udělena vědecká hodnost – kandidát lékařských věd (CSc.)
  • Klinická, pedagogická a vědecká činnost na katedře a v klinice ORL Sankt-Peterburgské státní pediatrické akademie
  • Autorka mnoha odborných článků a majitelka patentu v oboru ORL
  • Institut TČM – studium pěti dovedností, Bachové květové esence I. a II., cyklus seminářů "Cesta k harmonii podle 5 elementů" s MUDr. Komárkovou.
  • Jazykové znalosti: ruský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Praxe:

  • Od roku 2017 terapeutka na klinice přírodní medicíny Inspirita